Logo UE FEDER
Logo Cooperacion transfronteiriza

Composición

Banner Composición

COMPOSICIÓN GALICIA

Vicepresidente da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (CTG-NP)

Presidencia da Xunta de Galicia
Presidente
D. Alberto Núñez Feijoó
San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf: +34 981 54 12 13
Fax: +34 981 54 12 19

 

COMITÉ DE COORDINACIÓN

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Director D. Jesús Gamallo Aller
Rúa do Hórreo, 61-15701 Santiago de Compostela
Tlf: +34 981 54 10 02
sunioneu@xunta.gal

Subdirección Xeral de Acción Exterior e de Cooperación Transfronteiriza
Subdirector D.Xosé Lago García
Tlf: +34 981 55 71 74
xose.lago.garcia@xunta.gal

Servizo de Coordinación da Cooperación Territorial
Xefa do Servizo Dna. Amparo Castaño Aguado
Tlf: +34 981 54 10 24
amparo.castanho.aguado@xunta.gal

 

GRUPO DE ANÁLISE E REFLEXIÓN ESTRATÉXICA

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE

Coordinador de la CTG-NP
D. Jesús Gamallo Aller
Tlf: +34 981 54 10 02
Fax: +34 981 54 10 03
sunioneu@xunta.gal

Consellería de Facenda e Aministración Pública

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos
Director D. Miguel Corgos López-Prado
Tlf: +34 981 54 51 09
Fax: +34 981 54 51 94
dx.planificacion.orzamentos.facenda@xunta.gal

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos
Director D. David Cabañó Fernández
Tlf: +34 981 54 51 52
Fax: +34 981 54 51 56
dx.politica.financeira.tesouro.fondos.europeos.facenda@xunta.gal

 

COMISIÓN SECTORIAL DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E PLANEAMENTO

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Directora Dna. Mª Encarnación Rivas Díaz
sxurbanismo@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 43 55

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Directora Xeral Dna. Mª Sagrario Pérez Castellanos
dxcalidadeambiental.cmot@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 17 05

Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Directora Xeral Dna. Belén Mª do Campo Piñeiro
dxpn.cmatv@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 72 01

Instituto de Estudos do Territorio-IET
Director D. Francisco Barea Paz
secretaria.iet@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 17 53
 

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Dirección Xeral de Mobilidade
Director D. Ignacio Maestro Saavedra
mobilidade.cim@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 45 80

Axencia Galega de Infraestruturas - AXI
Director D. Francisco Menéndez Iglesias
infraestruturas.cim@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 45 64

Augas de Galicia
Directora Dna. Teresa Mª Gutiérrez López
direccion.augas@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 53 08

Consellería do Medio Rural

Dirección Xeral de Defensa do Monte
Director Xeral D. Manuel Rodríguez Vázquez
defensadomonte.mediorural@xunta.gal
Tlf: +34 881 99 63 91

Consellería do Mar

Centro Tecnolóxico do Mar - Fund. CETMAR
Directora Xerente Dna. Paloma Rueda Crespo
info@cetmar.org
Tlf: +34 986 24 70 47

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innvoación Tecnolóxica
Directora Xeral Dna. Mercedes Rodríguez Moreda
sxmar.cmrm@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 6346

Ente Público Portos de Galicia
Presidente Dna. Susana Lenguas Gil
secretaria.presidenta.portos@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 57 80

 

COMISIÓN SECTORIAL DE INNOVACIÓN E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Directora Dna. María del Mar Pereira Álvarez
amtega@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 52 72

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Axencia Galega de Innovación-GAIN
Directora Dna. Patricia Argerey Vilar
gain@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 10 68

Instituto Enerxético de Galicia-INEGA/Directora Xeral Planificación Enerxética e Recursos Naturias
Directora Dna. Paula Mª Uría Traba
inega.info@xunta.galdx.pernatur@xunta.gal 
Tlf: +34 981 545571-981545571

Centro de Supercomputación de Galicia-CESGA
Director Xerente D. Mauro Fernández Dabouza
direccion@cesga.gal
Tlf: +35 981 569810

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Secretaría Xeral de Universidades
Secretario Xeral D. José Alberto Díez de Castro
sxu@edu.xunta.es
Tlf: +34 981 54 54 26

 

COMISIÓN SECTORIAL DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Axencia Turismo de Galicia
Directora Dna. María Nava Castro Domínguez
secretaria.turismo@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 63 77

Consellería de Facenda e Administración Pública

Instituto Galego de Estatística-IGE
Director D. José Antonio Campo Andión
direccion@ige.eu
Tlf: +34 981 54 13 33

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos
Director xeral D. Miguel Corgos López-Prado
dx.planificación.orzamentos.facenda@xunta.gal
Tlf: +34 981 545109P

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos
Director xeral D. David Cabañó Fernández
dx.politica.financeira.tesouro.fondos.europeos.facenda@xunta.gal
Tlf: +34 981 545152

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Director Xeral do IGAPE
D. Fernando Guldrís Iglesias
director@igape.es
Tlf: +34 981 54 11 80

Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Directora Xeral D. Manuel Heredia Pérez
cei.dxcomercio@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 55 90

Secretaría Xeral de Emprego
Secretaria Xeral Dna. Covadonga Toca Carús
secretaria-xeral.emprego@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 46 75

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
Secretario Xeral D. José Luis Mira Lema
dxefpie@edu.xunta.es
Tlf: +34 981 54 65 61

Consello Sindical Interrexional
D. Ramón Sarmiento Solla
sn@galicia.ccoo.es
Tlf: +34 981 55 18 00

 

CIDADANIA

Consellería de Emprego e Igualdade

Secretaría Xeral da Igualdade
Secretaria Xeral Dna.Susana López Abella
igualdade@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 56 60

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Dirección Xeral de Administración Local
Directora Xeral Dna. Natalia Prieto Viso
administracionlocal@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 65 80

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Director Xeral D. Santiago Villanueva Álvarez
emerxencias.interior@xunta.egal
Tlf: +34 981 54 64 96

Consellería de Facenda e Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública-EGAP
Directora Dna. Sonia Rodríguez-Campos González
direccion.egap@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 60 41

Presidencia da Xunta de Galicia

Secretaría Xeral para ao Deporte
Secretario Xeral D. José Ramón Lete Lasa
secretaria.deporte@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 26 35

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Directora Xeral Dna. María Carmen Martínez Ínsua
patrimonio.cultura@xunta.es
Tlf: +34 981 54 48 09

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Secretaría Xeral de Universidades
Secretario Xeral D. José Alberto Díez de Castro
sxu@edu.xunta.es
Tlf: +34 981 54 54 26

Consellería de Política Social

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
Directora Xeral Dna. Cristina Pichel Toimil
xuventude@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 48 07

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Director Xeral D. Jacobo José Rey Sastre
dxfamilia.politicasocial@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 56 22

Consellería de Sanidade

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS
Xerente D. Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
acis@sergas.es
Telf: +34 981 56 80 72

Dirección Xeral de Saúde Pública
Directora Dna. Carmen Durán Parrondo
saude.publica@sergas.es
Tlf: +34 881 54 29 31

 

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO LIMA

Presidente, D. José Manuel Baltar Blanco

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO MIÑO

Presidente, Dna. Carmela Silva Rego

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO TÁMEGA

Presidente, D. José Manuel Baltar Blanco

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO CÁVADO

Vicepresidente, Dna. Carmela Silva Rego

EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR

Presidente D. Alfredo L. García Rodríguez

 

COMPOSICIÓN PORTUGAL

Presidente da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (CTG-NP)
Presidente da CCDR-N
Engº. António Cunha
Rua Rainha D. Estafania, 251
4150-304 Porto
Tlf: +351 226 086 300
Fax: +351 226 086 301

COMITÉ DE COORDINACIÓN

Coordinadora Xeral da CTG-NP
Prof. Drª. Ester Silva
Rua Rainha D. Estefânia, 251
4150-304 Porto
Tlf: +351 226 050 100
 ester.silva@ccdr-n.pt

Dr. Mario Guimarães
Rua Rainha D. Estefânia, 251
4150-304 Porto
Tlf: +351 226 050 100
Fax: +351 226 050 129
 mario.guimaraes@ccdr-n.pt

GRUPO DE ANÁLISE E REFLEXIÓN ESTRATÉXICA

Dr. Nuno Almeida
Coordinador de la CTG-NP
Tlf: +351 226 050 100
nuno.almeida@ccdr-n.pt

Engº. Rui Monteiro
 rui.monteiro@ccdr-n.pt

Mario Guimarães
Divisão de Gestão dos Programas de Cooperação Transfronteiriça- CCDRN
Tlf: + 351 226 050 122
 mario.guimaraes@ccdr-n.pt

COMISIÓN SECTORIAL DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E PLANEAMENTO

CCDR-N/DSOT
Direçao de Serviços de Ordenamento do Território
Diretora Dr.ª Cristina Guimarães
Cristina.guimaraes@ccdr-n.pt
Tlf: +351 225 433 952

CCDR-N/DSA
Direçao de Serviços do Ambiente
Diretora Dr.ª Paula Pinto
paula.pinto@ccdr-n.pt
Tlf: +351 225 433 965

Inst. Conserv. da Natureza e das Florestas-ICNF
Direçao do Dpto. de Gestão de Areas Classificadas do Norte
Diretor Eng.º Armando Loureiro
dcnfn@icnf.pt

APA- Agencia Portuguesa do Ambiente
Engº José Carlos Pimenta Machado
arhn.geral@apambiente.pt
Tlf: +351 223 400 000

APDL - Norte
Dra. Guilhermina Rego
correio@apdl.pt
Tlf: +351 229 990 700

CP - Comboios de Portugal
Dr. Carlos Gomes Nogueira
scgoncalves@cp.pt
Tlf: +351 211 023  000

Estradas de Portugal e REFER- Rede Ferroviária
Diretor da Região Operacional Norte da REFER
Engº. António Laranjo
ip@infraestruturasdeportugal.pt
Tlf: +351 212 879 000

IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.
Diretor Reg. de Mobilidade e Transportes do Norte
Dr,Eduardo Elísio Silva Peralta Feio
imt@imt-ip.pt
Tlf:+351 217 949 000

FOR-MAR - Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar
Responsável pela Unidade de Matosinhos
Dr. Carlos Manuel Monteiro Pires de Vasconcelos
for-mar@for-mar.pt
Tlf: +351 213 037 100

DRAP-NORTE
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
Dr. Manuel José Serra de Sousa Cardoso
geral@drapn.mamaot.pt
Tlf: +351 278 690 900

CCDRN/DSDR-CAPER
Direção de Serviço de Desenvolvimento Regional
Engº Rui Monteiro
rui.monteiro@ccdr-n.pt
Tlf: +351 226086300

IMPA, IP
Departamento do Mar e Recursos Marinhos
Dra. Maria Ana Martins
maria.martins@impa.pt
Tlf: +351 213027039

COMISIÓN SECTORIAL DE INOVACIÓN E EFICIENCIA ENERXÉTICA

IAPMEI- Agencia para a Competitividade e Inovaçao, I.P
Dr. Miguel Sá Pinto
miguel.sa.pinto@iapmei.pt
Tlf: +351 226 152 000

Fundação da Ciência e Tecnologia
Prof. Doutor Paulo Ferrão (Presidente)
presidencia@fct.pt
Tlf: +351 213 924 300

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Prof. Doutor António Fontainhas Fernandes
crup@crup.pt
Tlf: +351 213 602 950

ANI- Agência Nacional de Inovação S.A.
Engº. José Carlos Caldeira Cabral
ani@aninov.pt
Tlf: +351 226 167 820

ADENE- Agência para a Energia
Engº João Paulo Girbal (Presidente do Conselho de Administração)
geral@adene.pt
Tlf: +351 214 722 800

Conselho de Coordenação de Institutos Politecnicos Portugueses
Prof. Rui Teixeira (comissão da região norte) - IPVC
ruitx@ipvc.pt
Tlf: +351 258 809 610

IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
Dra. Ana Cruz (Direção de Gestão do Norte)
dp@ihru.pt
Telf: +351 226 079 670

CCDR-N
Prof. Fernando Freire de Sousa
secretariadopresidencia@ccdr-n.pt
Tlf: +351 2256086325

COMISIÓN SECTORIAL DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

AEP-Associação Empresarial de Portugal
Dr. Paulo Nunes de Almeida
aep@aeportugal.pt
Tlf: +351 229 981 500

INE-Instituto Nacional de Estatística
Dr. Pedro Remelhe
pedro.remelhe@ine.pt
Tlf: +351 218 426 100

IEPF- Instituto do Emprego e Formãçao Profissional
Delegado Regional do Norte
Dr. António Leite
delegacao.norte@iefp.pt
Tlf: +351 300 010 001

AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
Dr.  Luís Filipe de Castro Henriques
aicep@portugalglobal.pt
Tlf: +351 226 055 300

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares-Direçaode Serviços da Região Norte
Dr.  José Octávio Mesquita (Delegado Regional de Educação do Norte)
delegado.dsrn@dgeste.mec.pt
Tlf: +351 225 191 900

IAPMEI- Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
Dr. Miguel Sá Pinto
miguel.sa.pinto@iapmei.pt
Tlf: +351 226 152 000

Direcção Regional da Cultura do Norte
Dr. António Ponte
antonioponte@culturanorte.pt
Tlf: +351 259 330 770

Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal
Dr. Melchior Ribeiro Pereira Moreira
melchior.moreira@portoenorte.pt
Tlf: +351 258 820 270

ADC - Agência para o Desenvolvimento e a Coesão
Dr. António Costa Dieb
agencia@adcoesao.pt
Tlf: +351 218 814 000

CIDADANÍA

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Prof. Dr. António Fontainhas Fernandes (UTAD)
crup@crup.pt
Tlf: +351 213 602 950

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
Dr. João Castel-Branco Goulão
sicad@sicad.min-saude.pt
Tlf: +351 211 119 000

Comissão Cidadanía e Igualdade do Género
Dr. manuel Albano
mjalbano@cig.gov.pt
Tlf: +351 222 074 370

CCDRN/DSAJAL
Direção de Serviço de Administração Local
Dra. Natalia Gravato
natalia.gravato@ccdr-n.pt
Tlf: +351 226 074 291

IGAP-Instituto de Gestão e Administração Pública
Dra. Margarida Couto
direcao@igap.pt
Tlf: +351 226 001 312

INE-Instituto Nacional Estatística
Dr. Pedro Remelhe
pedro.remelhe@ine.pt
Tlf: +351 226 072 000

Conselho de Coordenação de Institutos Politecnicos Portugueses
Prof. Rui Teixeira (comissão da região norte) - IPVC
ruitx@ipvc.pt
Tlf: +351 258 809 610

ARS - NORTE
Administração Regional de Saúde do Norte
Dr. Pimenta Marinho
arsn@arsnorte.min-saude.pt
Tlf: +351 220 411 000

Instituto da Segurança Social-ISS Diretora-Adjunta do Centro Distrital do Porto
Dra. Rosário Loureiro
iss-porto-direccao@seg-social.pt
Tlf: +351 300 520 510

INEM-Instituto Nacional de Emergências Médicas
Diretor Delegação Regional do Porto
Dr. António Taboas
inem@inem.pt
Tlf: +351 222 065 000

ANPC-Autoridade Nacional de Proteção Civil
Comandante Operacional Carlos Rodrigues Alves
cdos.porto@prociv.pt
Tlf: +351 226 197 650

Direcção Regional Cultura do Norte
Dr. António Ponte
antonioponte@culturanorte.pt
Tlf: +351 259 330 770

Director Regional Norte do IPDJ, IP
Dr. Vitor Baltazar Dias
mailporto@ipdj.pt
Tlf: +351 226 085 700

Fundação do Desporto
Dr. Paulo Marcolino-Diretor Executivo
secretariadofunddesporto@gmail.com
Tlf: +351 217 820 119/20

 

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO MIÑO

Presidente da CIM Alto Minho Eng.º José Maria Costa

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO LIMIA

Presidente da CIM Alto Minho Eng.º José Maria Costa

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO TÁMEGA

Presidente da CIM Alto Tâmega Dr. António Alberto Machado

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO CÁVADO

Presidente da CIM Cávado Dr. Ricardo Rio

EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR

Presidente, D. Alfredo L. García Rodríguez

EURO-CIDADE CHAVES VERÍN

Presidente da Cámara Municipal de Chaves Dr. António Cabeleira. Alcalde de Verín D. Gerardo Seoane.

EURO-CIDADE VALENÇA TUI

Presidente da Cámara Municipal de Valença do Minho Dr. Jorge Mendes. Alcalde deTui D. Enrique Cabaleiro.

Desenrrolado con Drupal