Logo UE FEDER
Logo Cooperacion transfronteiriza
Imaxe documentos

ABERTA A 5ª CONVOCATORIA DO PROGRAMA IACOBUS

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2017

As candidaturas poderán ser presentadas na Plataforma Web do IACOBUS dende o 23 de outubro ata o 19 de novembro de 2017. Cun orzamento de 150 mil euros, o IACOBUS financiará estancias efectuadas entre o 1 de febreiro e o 30 de xuño de 2018.

 

A Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP, AECT) abre a 5ª convocatoria do programa IACOBUS, podendo presentarse candidaturas a través da plataforma Web a partir do próximo 23 de outubro.

O Programa IACOBUS é un programa de cooperación cultural, científica e pedagóxica que xorde co obxectivo de dar un paso máis na configuración dun auténtico espazo de integración interrexional entre Universidades e institucións de Ensino Superior da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. O IACOBUS é unha acción promovida pola Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, baseada nas prioridades definidas no PIC - Plano de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión e nas estratexias establecidas pola RIS3-T, e que conta co apoio da Unión Europea, sendo financiado polo Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

IACOBUS ten como obxectivo principal fomentar a cooperación e o intercambio entre os recursos humanos das institucións de Ensino Superior da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, visando o desenvolvemento conxunto de actividades formativas, de investigación e de divulgación, a través dun sistema de intercambio transfronteirizo de profesores, investigadores e persoal administrativo e de servizos, entre as institucións de Ensino Superior da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que asinaron o “Protocolo de Cooperación Cultural, Científica e Pedagóxica entre as Universidades e as Institucións de Ensino Superior da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal” en Vigo, o día 11 de abril de 2014.

Forman parte do Programa IACOBUS as Universidades da Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Porto, Miño, Trás-os-Montes e Alto Douro e a Católica Portuguesa, ademais dos Institutos Politécnicos do Porto, Bragança, Viana do Castelo e Cávado.

Os participantes deben ter contrato/vínculo de investigación en vigor durante o período de realización do intercambio, así como estar en condicións de poder traballar no país para o cal solicita a estancia.

A elaboración e presentación das candidaturas efectuarase unicamente a través da plataforma que o Programa IACOBUS dispón na súa páxina Web (iacobus.gnpaect.eu), dende o día 23 de outubro ata o 19 de novembro de 2017. As candidaturas e a documentación esixida pola plataforma Web, só poderán ser presentadas unicamente en idioma galego, castelán ou portugués.

As candidaturas serán valoradas por unha Comisión de Avaliación da cal forman parte 1 Presidente: designado pola dirección da GNP, AECT e 3 Vogais: Un representante designado polo Director Xeral de Relacións Exteriores da Xunta de Galicia; Un representante designado polo Presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte de Portugal (CCDR-N) e un representante designado pola Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais (FCEER), en representación da rede de Universidades da Eurorrexión. O Secretariado ficará a cargo da GNP, AECT.

As catro convocatorias realizadas os anos lectivos de 2014-2017 contaron cunha gran participación a nivel de candidaturas e de proxectos aprobados. Na 1ª, con 190 candidaturas, foron aprobados 118 proxectos; na 2ª presentáronse a concurso 223 candidaturas, sendo seleccionados 119 proxectos; na 3ª seleccionáronse 130 candidaturas nun total de 203 presentadas; na 4º convocatoria a GNP, AECT recibiu 311 candidaturas superando as expectativas, aprobando 127 proxectos.

Este programa financia os intercambios (de 1 ou 2 semanas para Profesores, 1 semana para PAS e de 1 a 3 meses para Investigadores) realizados de 1 de febreiro a 30 de xuño de 2018.

As bases da 5ª Convocatoria do Programa IACOBUS xa están dispoñíbeis na Web do IACOBUS iacobus.gnpaect.eu.

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2016

A Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal (AECT) publicou recentemente o «Anuario da Eurorrexión 2016».

Neste documento recompílanse noticias, informes e comunicacións de responsables políticos, axentes sociais e xornalistas, sobre aspectos e situacións que foron relevantes o ano pasado para a Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal.

 

Resolución 4ª convocatoria Iacobus

ABERTA A 4ª CONVOCATORIA DO PROGRAMA IACOBUS

Candidaturas On-line na Plataforma IACOBUS. As candidaturas poderanse presentar dende o 8 de decembro de 2016 ata o 11 de xaneiro de 2017. Con un financiamento de 150 mil euros, o IACOBUS apoiará proxectos de intercambio a efectuarse entre o 1 de febreiro e o 30 de xuño de 2017.

A Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP, AECT) anunciou a abertura da 4ª convocatoria do programa IACOBUS que, nesta edición, simplifica os seus procedementos, sendo as candidaturas presentadas a través dunha nova plataforma electrónica.

O IACOBUS é un Programa de intercambio de Investigadores, Docentes e Persoal de Administración e Servizos, entre distintas institucións do Ensino Superior de Galicia e do Norte de Portugal, abranguendo todas as áreas de estudo. Do IACOBUS forman parte as Universidades da Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Porto, Miño, Trás-os-Montes e Alto Douro e a Católica Portuguesa, para alén dos Institutos Politécnicos do Porto, Bragança, Viana do Castelo e Cávado.

As tres Convocatorias realizadas entre os anos 2014 e 2016 tiveron un gran seguimento, tanto a nivel de candidaturas presentadas como de proxectos aprobados. Na 1ª convocatoria, de 190 candidaturas, foron aprobados 118 proxectos; na 2ª presentáronse a concurso 223 candidaturas, sendo seleccionados 119 proxectos e na 3ª 130 candidaturas foron elixidas dun total de 203 presentadas. Das tres convocatorias, beneficiáronse 367 persoas de ámbolos sexos e de distintas idades.

As candidaturas poderán presentarse dende o 8 de decembro de 2016 ata o 11 de xaneiro de 2017. Os intercambios (de 1 a 2 semanas para Profesores e PAS e de 1 a 3 meses para investigadores) poderán ser realizados de 1 de febreiro a 30 de xuño de 2017.

Toda a información desta nova convocatoria IACOBUS e as súas bases, están dispoñibles na Web do IACOBUS iacobus.gnpaect.eu

Santiago de Compostela, 8 de decembro de 2016

Páxinas

Desenrrolado con Drupal