Logo UE FEDER
Logo Cooperacion transfronteiriza

I Encontro Luso-Galaico de Biometria

I Encontro Luso-Galaico de Biometria

domingo 14 de Xullo del 2013 | 10:30
Plenarios

Este encontro está organizado pola Sociedade Portuguesa de 
Estatística (SPE) e pola Sociedade Galega para a Promoción da 
Estatística e a Investigación de Operacións (SGAPEIO), e colabora 
BIOSTATNET a través do Nodo Galicia.

Ademáis de comunicacións orais e pósters, impartiranse varias 
conferencias plenarias impartidas por invitados de renome en 
bioestadística:

. Alan Agresti - University of Florida
. Lucília Carvalho - Universidade de Lisboa
. Charmaine Dean - Western University of Ontario
. Guadalupe Gómez Melis - Universitat Politècnica de Catalunya.
Además se impartirá un minicurso sobre "Análise de Datos Categóricos 
Incompletos", impartido por Julio Singer (Universidade de São Paulo).

 

Documentación asociada ao evento:
Escola de Ciências da Universidade do Minho en Braga
Braga
Desenrrolado con Drupal