Logo UE FEDER
Logo Cooperacion transfronteiriza

Accesibilidade

Política de accesibilidade

A Xunta de Galicia procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin e accesibles para navegadores adaptados a persoas con discapacidades ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A política de accesibilidade aplicada pola Xunta de Galicia está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, que aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Alcance

O alcance desta declaración de conformidade de accesibilidade é o de todas as páxinas do portal web da Comunidade de Traballo Galicia – Norte de Portugal.

Cumprimento de estándares

  • As páxinas deste sitio web cumpren todos os requisitos de Prioridade 1, Prioridade 2 e Prioridade 3 segundo a Norma UNE 139803:2004.
  • Cumprimento das normas WCAG 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C (World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AAA).
  • A presentación baséase na recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada Nivel 3.
  • Empregouse a linguaxe de marcado HTML na súa especificación 5.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Chrome , Opera , Konqueror , Internet Explorer , Safari , etc.

Data de última revisión

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada con data do 16/05/2014.

Tamaño dos textos

As páxinas da web da Xunta de Galicia especifican o tamaño dos textos de forma relativa, é dicir, permiten que os navegadores aumenten ou diminúan o tamaño dos textos segundo as preferencias do usuario, e sen crear problemas de visualización.
Pode controlar o tamaño dos textos no seu navegador da seguinte maneira:

  • Microsoft Internet Explorer: A través do menú ”Ver” > ”Tamaño de texto”.
  • Netscape e Firefox: A través do menú ”Ver” > ”Tamaño do texto” ou empregando a combinación de teclas Ctrl "+" ou Ctrl "-", segundo se queira aumentar ou diminuír o tamaño do texto, respectivamente. Pulsando Ctrl= restablece o texto ao tamaño normal.
  • Opera 7 e superior: A través do menú ”Ver” > ”Escala” ou empregando as teclas , - e * segundo se queira aumentar, diminuír ou restablecer o tamaño do texto.

Navegación

Para facilitar a navegación e identificación do portal, todas as páxinas do portal web manteñen compoñentes comúns como a cabeceira e pé de páxina.

Contacto

A Xunta de Galicia, na súa procura de mellorar de xeito continuado a accesibilidade deste portal, convida a que a cidadanía notifique as dificultades coas que se puido atopar ademais de calquera outra suxestión sobre a accesibilidade que estime a través do servizo de atención e contacto.

Energizado com Drupal