Logo UE FEDER
Logo Cooperacion transfronteiriza

Composición

Banner Composición

<?php
drupal_add_js('jQuery(document).ready(function (){
jQuery( ".caja-cuerpo" ).removeClass( "caja-cuerpo" );
jQuery("#composicion-galicia").hide();
jQuery("#composicion-portugal").hide();
jQuery("#comp-galicia").click(function(){
jQuery("#composicion-galicia").toggle("slow");
jQuery("#composicion-portugal").slideUp("fast");
});
jQuery("#comp-portugal").click(function(){
jQuery("#composicion-portugal").toggle("slow");
jQuery("#composicion-galicia").slideUp("fast");
});
});', 'inline');
?>

Composición Galicia

Vicepresidente da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (CTG-NP)
Presidente da Xunta de Galicia
D. Alberto Núñez Feijoó
San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tlf: +34 981 54 12 13
Fax: +34 981 54 12 19

COMITÉ DE COORDINACIÓN

Coordinador Xeral da CTG-NP
D. Jesús Gamallo Aller
Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA. PP. e Xustiza
Rúa do Hórreo 61
15701 Santiago de Compostela
Tlf: +34 981 54 10 02
Fax: +34 981 54 10 03
Correo electrónico: sunioneu@xunta.es

D. Xosé Lago García
Subdirector Xeral de Acción Exterior e de Cooperación Transfronteiriza
Tlf: +34 981 55 71 74
Correo electrónico: xose.lago.garcia@xunta.es

Dna. Amparo Castaño Aguado
Xefa de Servizo de Prospectiva e Apoio Técnico
Tlf: +34 981 54 10 24
Correo electrónico: amparo.castanho.aguado@xunta.es

GRUPO DE ANÁLISE E REFLEXIÓN ESTRATÉXICA

D. Jesús Gamallo Aller
Coordinador de la CTG-NP
Tlf: +34 981 54 10 02
Fax: +34 981 54 10 03
Correo electrónico: sunioneu@xunta.es

D. Miguel Corgos López-Prado
Director Xeral de Planificación e Orzamentos
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
Tlf: +34 981 54 51 09
Fax: +34 981 54 51 94
Correo electrónico: miguel.corgos.lopez-prado@conselleriadefacenda.es

D.David Cabañó Fernández
Director Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
Tlf: +34 981 54 51 52
Fax: +34 981 54 51 56
Correo electrónico: dx.politica.financeira.tesouro.fondos.europeos.facenda@xunta.gal

COMISIÓN SECTORIAL DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E PLANEAMENTO

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Secretaria Xeral de Medio Ambiente eOrdenación do Territorio
Dna. María Jesús Lorenzana Somoza
sxt.mot@xunta.gal
Tlf: +34 881995346
Fax: +34

Instituto de Estudos do Territorio
Directora Dna. Inés Santé Riveira
secretaria.iet@xunta.es
Tlf: +34 981 54 17 53
Fax: +34 981 54 17 57

Dirección Xeral de Mobilidade
D. Ignacio Maestro Saavedra
mobilidade@xunta.es
Tlf: +34 981 54 45 80
Fax: +34 981 54 43 51

Axencia Galega de Infraestruturas - AXI
Director D. Francisco Menéndez Iglesias
dx.infraestruturas@xunta.es
Tlf: +34 981 54 45 64
Fax: +34 981 54 45 43

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
Directora Xeral Dna. Mª Cruz Ferreira Costa
cmati.sxcalidade@xunta.es
Tlf: +34 981 54 17 05
Fax: +34 981 54 17 06

Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Directora Xeral Dna. Ana María Díaz López
dxpn.cmot@xunta.es
Tlf: +34 981 54 72 01
Fax: +34 981 95 71 06

Augas de Galicia
Director D. Roberto Rodríguez Martínez
augasdegalicia@xunta.es
Tlf: +34 981 54 53 08
Fax: +34 981 54 49 88

Consellería de Medio Rural

Dirección Xeral de Ordenación Forestal
D. Tomás Fernández-Couto Juanas
mediorural.montesgalicia@xunta.es
Tlf: +34 981 54 61 08
Fax: +34 981 54 61 01

Centro Tecnolóxico do Mar - Fund. CETMAR
Directora Xerente Dna. Paloma Rueda Crespo
info@cetmar.org
Tlf: +34 986 24 70 47
Fax: +34 986 29 60 19

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
Director Xeral D. Juan Carlos Maneiro Cadillo
juan.carlos.maneiro.cadillo@xunta.es
Tlf: +34 981 54 63 46
Fax: +34 981 54 62 88

Ente Público Portos de Galicia
Presidente D. José Juan Durán Hermida
jose.juan.duran.hermida@xunta.es
Tlf: +34 981 54 57 80
Fax: +34 981 56 55 18

COMISIÓN SECTORIAL DE INNOVACIÓN E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Directora Dna. María del Mar Pereira Álvarez
amtega@xunta.es
Tlf: +34 981 54 52 71
Fax: +34 981 54 52 74

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Axencia Galega de Innovación-GAIN
Directora Dna. Patricia Argerey Vilar
gain@xunta.es
Tlf: +34 981 54 10 68
Fax: +34 981 95 73 80

Dirección.Xeral de Enerxía e Minas
Director Xeral D. Angel Bernardo Tahoces
angel.bernardo.tahoces@xunta.es
Tlf: +34 981 54 55 71
Fax: +34 981 55 15 15

Instituto Enerxético de Galicia-INEGA
Director D. Ángel Bernardo Tahoces
info@inega.es
Tlf: +34 981 54 15 01
Fax: +34 981 54 15 35

Centro de Supercomputación de Galicia
Director Xerente D. Javier García Tobío
info@cesga.es
Tlf: +34 981 56 98 10
Fax: +34 981 59 46 16

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Secretaría Xeral de Universidades
D. José Alberto Díez de Castro
sxu@edu.xunta.es
Tlf: +34 981 54 54 26
Fax: +34 981 54 54 22

COMISIÓN SECTORIAL DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia Turismo de Galicia
Directora Dna. María Nava Castro Domínguez
secretaria.turismo@xunta.es
Tlf: +34 981 54 63 77
Fax: +34 981 54 63 56

Consellería de Facenda

Instituto Galego de Estatística-IGE
Director D. José Antonio Campo Andión
ige.sectec@ige.eu
Tlf: +34 981 54 13 33
Fax: +34 981 54 68 10

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Director Xeral do IGAPE
D. Juan Manuel Cividanes Roger
informa@igape.es
Tlf: +34 981 54 11 80
Fax: +34 981 54 11 90

Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Directora Xeral Dna. Sol María Vázquez Abeal
cei.dxcomercio@xunta.es
Tlf: +34 981 54 55 90
Fax: +34 981 55 55 41

Secretaría Xeral de Emprego
Secretaria Xeral Dna. Covadonga Toca Carús
secretaria-xeral.emprego@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 46 75
Fax: +34 981 54 46 59

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Director Xeral D. Manuel Corredoira López
dxefpie@edu.xunta.es
Tlf: +34 981 54 65 61
Fax: +34 981 54 65 50

Consellería de Política Social

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral
Director Xeral D. José Alfonso Marnotes González
dx.orientacionepromocion@xunta.gal
Tlf: +34 981 54 46 81
Fax: +34 981 54 46 04

Dirección Xeral de Inclusión Social
Director Xeral D. Arturo Parrado Puente
dxfamiliaeinclusion.ctb@xunta.es
Tlf: +34 981 54 56 22
Fax: +34 981 54 46 34

CIDADANIA

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza

Secretaría Xeral da Igualdade (Vicepresidencia)
Secretaria Xeral Dna.Susana López Abella
igualdade@xunta.es
Tlf: +34 981 54 56 60
Fax: +34 981 95 76 90

Dirección Xeral de Administración Local
Directora Xeral Dna. Marta Fernández-Tapias Núñez
administracionlocal@xunta.es
Tlf: +34 981 54 65 80
Fax: +34 981 54 62 01

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Director Xeral D. Luís Menor Pérez
emerxencias.interior@xunta.es
Tlf: +34 981 54 64 96
Fax: +34 981 54 64 86

EGAP
Directora Dna. Sonia Rodríguez-Campos González
egap@xunta.es
Tlf: +34 981 54 60 42
fax: +34 981 54 63 36

Presidencia da Xunta de Galicia

Secretaría Xeral para ao Deporte
Secretaria Xeral Dna. Marta Míguez Telle
secretaria.deporte@xunta.es
Tlf: +34 981 54 26 35
fax +34 981 54 26 36

Consellería de Facenda

Instituto Galego de Estatística-IGE
Director D. José Antonio Campo Andión
ige.sectec@ige.eu
Tlf: +34 981 54 13 33
Fax: +34 981 54 13 23

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Directora Xeral Dna. Carmen Martínez Ínsua
patrimonio.cultura@xunta.es
Tlf: +34 981 54 48 09
Fax: +34 981 54 48 30

Secretaría Xeral de Universidades
Secretario Xeral D. José Alberto Díez de Castro
sxu@edu.xunta.es
Tlf: +34 981 54 54 26
Fax: +34 981 54 54 22

Consellería de Política Social

Secretaría Xeral Técnica
Secretario Xeral Técnico D. Francisco Javier Abad Pardo
sxt.politicasocial@xunta.gal@xunta.es
Tlf: +34 981 54 18 06
Fax: +34 981 54 56 63

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
Directora Xeral Dna. Cecilia Vázquez Suárez
xuventude@xunta.es
Tlf: +34 981 54 48 07
Fax: +34 981 54 58 43

Consellería de Sanidade

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento da Saúde-ACIS
Xerente Dna. Sonia Martínez Arca
acis@sergas.es@sergas.es
Telf: +34 981 56 80 72
Fax: +34 981 56 30 12

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO LIMA

Presidente, D. José Manuel Baltar Blanco

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO MIÑO

Presidente, Dna. Carmela Silva Rego

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO TÁMEGA

Presidente, D. José Manuel Baltar Blanco

COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERACIÓN DO VAL DO CÁVADO

Vicepresidente, Dna. Carmela Silva Rego

EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR

Presidente, D. Ricardo Río

Composición Portugal

Presidente da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (CTG-NP)
Presidente da CCDR-N
Prof. Doutor Fernando Freire de Sousa
Rua Rainha D. Estafania, 251
4150-304 Porto
Tlf: +351 226 086 300
Fax: +351 226 086 301

COMITÉ DE COORDINACIÓN

Coordinadora Xeral da CTG-NP
Prof. Drª. Ester Silva
Rua Rainha D. Estefânia, 251
4150-304 Porto
Tlf: +351 226 050 100
Fax: +351 226 050 129
Correo electrónico: ester.silva@ccdr-n.pt

Dr. Mario Guimarães
Rua Rainha D. Estefânia, 251
4150-304 Porto
Tlf: +351 226 050 100
Fax: +351 226 050 129
Correo electrónico: nuno.almeida@ccdr-n.pt

GRUPO DE ANÁLISE E REFLEXIÓN ESTRATÉXICA

Dr. Nuno Almeida
Coordinador de la CTG-NP
Tlf: +351 226 050 100
Correo electrónico: nuno.almeida@ccdr-n.pt

Engº. Rui Monteiro
Correo electrónico: rui.monteiro@ccdr-n.pt

Mario Guimarães
Divisão de Gestão dos Programas de Cooperação Transfronteiriça- CCDRN
Tlf: + 351 226 050 122
Correo electrónico: mario.guimaraes@ccdr-n.pt

COMISSÃO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEAMENTO

CCDR-N/DSOT
Direçao de Serviços de Ordenamento do Território
Diretora Dr.ª Cristina Guimarães
Cristina.guimaraes@ccdr-n.pt
Tlf: +351 225 433 952

CCDR-N/DSA
Direçao de Serviços do Ambiente
Diretora Dr.ª Paula Pinto
paula.pinto@ccdr-n.pt
Tlf: +351 225 433 965

Inst. Conserv. da Natureza e das Florestas-ICNF
Direçao do Dpto. de Gestão de Areas Classificadas do Norte
Diretor Eng.º Armando Loureiro
domingosl@icnb.pt
Tlf: +351 253 203 484
Fax: +351 253 613 169

APA- Agencia Portuguesa do Ambiente
Engº José Carlos Pimenta Machado
arhn.geral@apambiente.pt
Tlf: +351 223 400 000

APDL - Norte
Engº Brògueira Días Carvalho
correio@apdl.pt
Tlf: +351 229 990 700

 

CP - Comboios de Portugal
Dr. Manuel Tomás Cortez Rodrigues Queiró
webmaster@mail.cop.pt
Tlf: +351 213 215 700

 

Estradas de Portugal e REFER- Rede Ferroviária/
Diretor da Região Operacional Norte da REFER
Dr. António Manuel Palma Ramalho
ep@estradas.pt
Tlf: +351 212 879 000

IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.
Diretor Reg. de Mobilidade e Transportes do Norte
Eng.º Fernando Lucas Martins de Oliveira
drmt_norte@imt-ip.pt
Tlf:+351 217 949 000

FOR-MAR - Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar
Responsável pela Unidade de Matosinhos
Dr. Carlos Manuel Monteiro Pires de Vasconcelos
matosinhos@for-mar.pt
Tlf: +351 229 397 110

DRAP-NORTE
Diretor Regional de Agricultura e Pesca do Norte: Dr Manuel José Serra de Sousa Cardoso
manuelcardoso@drapn.min-agricultura.pt
Tlf: +351 278 690 900

INIAV
Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e Veterinária
Presidente Dr. Nuno Canada geral@iniav.pt
Tlf: +351 214 403 500

 

COMISSÃO SETORIAL DE INOVAÇAO E EFICIENCIA ENERGÉTICA

IAPMEI- Agencia para a Competitividade e Inovaçao, I.P.
Dr. Miguel Sá Pinto
:miguel.sa.pinto@iapmei.pt
Tlf: +351 226 152 000

Fundação da Ciência e Tecnologia
Presidente: Engº. Paulo Ferrão
presidencia@fct.pt
Tlf: +351 213 924 300

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Presidente: Prof. Doutor Rui Vieira do Castro-reitor da Universidade do Minho
crup@crup.pt
Tlf: +351 213 602 950/52

ANI- Agência Nacional de inovação S.A.
Diretor: Engº. José Carlos Caldeira Cabral
ani@aninov.pt
Tlf: +351 226 167 820

ADENE- Agencia para a Energia
Presidente: Engº. Carlos Almeida
geral@adene.pt
Tlf: +351 214 722 800

Conselho de Coordenação de Institutos Politecnicos Portugueses
Prof. Rui Teixeira (comissão da região norte) - IPVC
ruitx@ipvc.pt
Tlf: +351 258 809 610

IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
Dra. Ana Ribeiro (Delegação do Porto)
dp@ihru.pt
Telf: +351 226 079 670

COMISSÃO SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURISMO

CCDRN/DSDR-CAPER
Direçao de Serviços de Desenvolvimento Regional
Diretor Eng.º Rui Monteiro
rui.monteiro@ccdr-n.pt
Tlf: +351 226 086 300

INE
Instituto Nacional de Estatística (Delegação do Porto)
Dr. Pedro Remelhe
pedro.remelhe@ine.pt
Tlf: +351 218 426 100

IEPF- Instituto do Emprego e Formãçao Profissional
Delegado Regional do Norte
Dr. Antonio Leite
Delegacao.norte@iefp.pt
Tlf: +351 226 159 200

AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
Diretor: Dr. Luís Filipe de Castro Henriques
aicep@portugalglobal.pt
Tlf: +351 226 055 300

IAPMEI- Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
Presidente Dr. Jorge Marques dos Santos
:info@iapmei.pt
Tlf: +351 226 152 000

Direção Regional da Cultura do Norte
Diretor Regional: Dr. António Ponte
antonioponto@culturanorte.pt
Tlf: +351 259 330 770

Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal
Presidente: Dr. Melchior Ribeiro Pereira Moreira
melchior.moreira@portoenorte.pt
Tlf: +351 258 820 270

ADC - Agência para o Desenvolvimento e a Coesão
Dr. António Costa Dieb
agencia@adcoesao.pt
Tlf: +351 218 814 000

CIDADANIA

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Prof. Dr. António Augusto Magalhãesda Cunha ( U. Minho)
crup@crup.pt
Tlf: +351 213 602 950/52

 

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
Delegado Regional: Dr. João Castelo - Branco Goulão
sicad@sicad.min-saude.pt
Tlf: +351 211 119 000

Comissão Cidadanía e Igualdade do Género
Presidenta: Drª Teresa Fragoso
mjalbano@cig.gov.pt
Tlf: +351 222 074 370

CCDRN/DSAJAL
Direção de Serviços de Administração Local
Diretora Natalia Gravato
natalia.gravato@ccdr-n.pt
Tlf: +351 226 074 291

 

IGAP
Instituto de Gestão e Administração Pública
Diretora: Dra. Margarida Couto
direcao@igap.org.pt
Tlf: +351 226 001 312

Conselho de Coordenação de Institutos Politecnicos Portugueses
Prof. Rui Teixeira (comissão da região norte) - IPVC
ruitx@ipvc.pt
Tlf: +351 258 809 610

 

ARS - NORTE
Administração Regional de Saúde do Norte
Dr. Pimenta Marinho
arsn@arsnorte.min-saude.pt
Tlf: +351 220 411 000

Instituto Português do Desporto e Juventude- Direcção Regional do Norte
Diretor Regional: Dr. Víctor Dias
mailporto@ipdj.pt
Tlf: +351 226 085 700

Instituto da Segurança Social - ISS - Gabinete de Apoio Técnico / Sector de Apoio às Instituições Norte
Dra. Cristina Venancio
iss-porto-direccao@seg-social.pt
Tlf: +351 300 520 510

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica
Diretor Delegação Regional do Porto
Dr. António Taboas
inem@inem.pt
Tlf: +351 222 065 000

ANPC-Autoridade Nacional de Proteção Civil
Comando Operacional de Agrupamento Distrital do Norte
Presidente Coronel Joquim Leitão
cdos.porto@prociv.pt
Tlf: +351 226 197 650

GNR Guarda Nacional Republicana
Tenente Geral Manuel Costa da Silva Couto
gnr@gnr.pt
 

 

Conselho Sindical Inter-regional
geral@ugt.pt
 

 

CASES-Conselho Nacional para a Economía Social
Presidente de direçao: Dr. Eduardo Graça
eduardograca@cases.pt
 

 

COMISSÃO TERRITORIAL MINHO

Presidente da CIM Alto Minho Eng.º José Maria Costa

COMISSÃO TERRITORIAL LIMA

Presidente da CIM Alto Minho Eng.º José Maria Costa

COMISSÃO TERRITORIAL TÁMEGA

Presidente da CIM Alto Tâmega Dr. António Alberto Machado

COMISSÃO TERRITORIAL CÁVADO

Presidente da CIM Cávado Dr. Ricardo Rio

EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR

Presidente, Dr. Ricardo Rio

EURO-CIDADE CHAVES VERÍN

Presidente da Cámara Municipal de Chaves Dr. António Cabeleira. Alcalde de Verín D. Gerardo Seoane.

EURO-CIDADE VALENÇA TUI

Presidente da Cámara Municipal de Valença do Minho Dr. Jorge Mendes. Alcalde deTui D. Enrique Cabaleiro.

Desenrrolado con Drupal