Logo UE FEDER
Logo Cooperacion transfronteiriza
Imaxe proxectos

O 06/04/2017 o Comité de Xestión do Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-200 aprobou 132 proxectos de cooperación presentados no marco da Primeira Convocatoria.

Proxectos da 1ª convocatoria POCTEP 2007-2013 aprobados para a rexión Galicia - Norte de Portugal

Proxecto da 1ª Convocatoria POCTEP 2007-2013: 0120_CTGNP_1_P
Obxectivos principais: Aumentar a atracción da Eurorrexión baseada no reforzo da cohesión territorial, económica e social dinamizando actores e accións innovadoras na cooperación transfronteiriza institucional sobre os diversos dominios e temáticas.

Proxectos da 2ª convocatoria de POCTEP 2007-2013 aprobados para a rexión Galicia - Norte de Portugal

Páxinas

Desenrrolado con Drupal